Giải Skills (Kỹ năng) – Review 2 (Units 4 – 5 – 6) SGK tiếng anh 6 mới

0

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Reading

1. Read the passage and match the headings (A,B,C) with the paragraph.

( Đọc văn bản và nối tiêu đề ( A, B, C ) với đoạn văn. )
A. Family B. Nature C. Culture

1. _____________
There are many parks in this country. You can visit them and enjoy beautiful plants and flowers, or do outdoor activities : cycling or boating. You can also go to the zoo to see animals in real life .
2. _____________
Go to places like Chinatown and Little India to learn about the people and cultures of China and India. There you can see how they live, try their food, and buy souvenirs. There are festivals, too. They attract a lot of visitors .
3. _____________
Families looking for exciting activices for both children and adults should go to Sentosa. There are so many things for you to see and to do there, so you will never get bored .

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

A. Gia đình
B. Thiên nhiên
C. Văn hóa
1. _____________
Có rất nhiều khu vui chơi giải trí công viên ở quốc gia này. Bạn hoàn toàn có thể đến đây và chiêm ngưỡng và thưởng thức những loại cây và hoa đẹp, hoặc tham gia những hoạt động giải trí ngoài trời : đi xe đạp điện hoặc chèo thuyền. Bạn cũng hoàn toàn có thể đến sở thú để ngắm động vật hoang dã trong đời thực .
2. _____________
Hãy đến những nơi như ở Chinatown và Little India để tìm hiểu và khám phá về con người và văn hóa truyền thống của Trung Quốc và Ấn Độ. Ở đó, bạn hoàn toàn có thể xem cách họ sống, thử món ăn và mua quà lưu niệm. Cũng có nhiều liên hoan nữa. Chúng lôi cuốn rất nhiều hành khách .
3. _____________
Các mái ấm gia đình đang tìm kiếm những hoạt động giải trí mê hoặc cho cả trẻ nhỏ và người lớn nên đến Sentosa. Có rất nhiều thứ cho bạn xem và làm ở đó, thế cho nên bạn sẽ không khi nào cảm thấy nhàm chán .

Lời giải chi tiết:

1 – B. Nature

2 – C. Culture

3 – A. Family

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the passage again and choose the correct anewer A, B, or C.

( Đọc lại văn bản và chọn đáp án đúng A, B, hoặc C. )
1. You can find beautiful plants and flowers in____________ .
A. a park
B. Trung Quốc town
C. Sentosa
2. You can see different kinds of animals in a____________ .
A. zoo
B. park
C. town
3. You can____________in places like Chinatown .
A. watch animals
B. watch festivals
C. do outdoor activites
4. ____________has interesting activities for both children and parents .
A. Little India
B. The zoo
C. Sentosa

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. B

4. C

1. You can find beautiful plants and flowers in a park.

( Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những loại cây và hoa đẹp trong khu vui chơi giải trí công viên. )

2. You can see different kinds of animals in a zoo.

( Bạn hoàn toàn có thể thấy những loại động vật hoang dã khác nhau trong vườn thú. )

3. You can watch festivals in places like Chinatown.

( Bạn hoàn toàn có thể xem tiệc tùng ở những nơi như Chinatown. )

4. Sentosa has interesting activities for both children and parents.

( Sentosa có những hoạt động giải trí mê hoặc cho cả trẻ nhỏ và cha mẹ. )

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Speaking

3. Work in pairs. Read the passage ‘Visit Singapore’ again and make a list of the places. Tale turns to ask and find out which place your partner wants to visit and why.

( Làm việc theo cặp. Đọc văn bản “ Hãy đến Nước Singapore ” và lập list những khu vực. Lần lượt hỏi và tìm ra nơi nào mà bạn em muốn đến và nguyên do tại sao. )

Example: 

(Ví dụ: )

A: Which place do you want to visit? 

( Bạn muốn du lịch thăm quan nơi nào ? )

B: The zoo. 

( Sở thú. )

A: Why do you want to visit it? 

( Tại sao bạn muốn đến nơi này ? )

B: I want to see the animals. 

( Mình muốn nhìn thấy những con vật. )

Lời giải chi tiết:

A list of places : ( Danh sách những khu vực : )
– parks ( khu vui chơi giải trí công viên )
– the zoo ( sở thú )
– Chinatown
– Little India
– Sentosa

A: Which place you want to visit? 

( Bạn muốn đến nơi nào ? )

B: Chinatown.

A: Why do you want to visit it? 

( Vì sao bạn muốn đến đây ? )

B: I want to see how Chinese live and try their food. 

( Mình muốn xem lối sống của người Trung Quốc và chiêm ngưỡng và thưởng thức ẩm thực ăn uống của họ. )

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Listening

4. Mai’s family is talking to a travel agent about their trip to Singapore. Listen and tick (✓)  T (True) or F (False). 

( Gia đình của Mai đang chuyện trò với đại lý du lịch về chuyến du lịch đến Nước Singapore. Nghe và ghi lại Đúng hoặc Sai. )

 

T

F

1. Mai’s visit to Nước Singapore is four days .
2. They won’t go to the National Park .
3. The visit to Sentosa takes a full day .
4. The Sea Aquarium is a zoo for fish .
5. The Light and Sound Show is the afternoon .

Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

Travel agent: Here we have a four-day programme for you …

Mai’s mother: Do we visit somewhere natural?

Travel agent: Oh yes. We have two days for nature: one day at the National Park and one day at the zoo.

Mai’s mother: How about Sentosa?

Travel agent: Sentosa is a ‘must’ for families. We spend one day there.

Mai’s mother: Is it enough?

Travel agent: We start early and return late. There we visit the Sea Aquarium …

Mal’s mother: What is it?

Travel agent: It’s a zoo for fish.

Mai’s mother: Great.

Travel agent: In the evening we will watch the Light and Sound Show. And the last day is for…

Tạm dịch bài nghe:

Đại lý du lịch: Ở đây chúng tôi có chương trình bốn ngày cho bạn …

Mẹ của Mai: Chúng ta đến một nơi nào đó tự nhiên chứ?

Đại lý du lịch: Ồ vâng. Chúng ta có hai ngày dành cho thiên nhiên: một ngày ở Vườn quốc gia và một ngày ở sở thú.

Mẹ của Mai: Còn Sentosa thì sao?

Đại lý du lịch: Sentosa là nơi ‘bắt buộc phải có’ đối với các gia đình. Chúng ta dành một ngày ở đó.

Mẹ Mai: Một ngày có đủ không?

Đại lý du lịch: Chúng ta xuất phát sớm và về muộn. Ở đó chúng ta tham quan Thủy cung…

Mẹ của Mai: Đó là gì?

Đại lý du lịch: Đó là một sở thú dành cho cá.

Mẹ Mai: Tuyệt.

Đại lý du lịch: Buổi tối chúng ta sẽ xem Chương trình biểu diễn ánh sáng và âm thanh. Và ngày cuối cùng dành cho …

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

 

T

( Đúng )

F

( Sai )

1. Mai’s visit to Nước Singapore is four days .
( Chuyến đi của Mai đến Nước Singapore trong bốn ngày. )

2. They won’t go to the National Park .
( Họ sẽ không đến Vườn quốc gia. )

3. The visit to Sentosa takes a full day .
( Chuyến thăm Sentosa mất trọn một ngày. )

4. The Sea Aquarium is a zoo for fish .
( Sea Aquanum là một vườn thú dành cho cá. )

5. The Light and Sound Show is in the afternoon .
( Buổi màn biểu diễn Ánh sáng và Âm thanh vào buổi chiều. )


Bài 5

Video hướng dẫn giải

Writing

5. Complete this paragraph to describe the place you live.

( Hoàn thành đoạn văn để miêu tả nơi em sống. )
I live in ( 1 ) __________. Life is very ( 2 ) __________here. There is / are ( 3 ) __________ ( places ) in my neighbourhood .
At weekends, my friends and I often go to ( 4 ) __________where we can ( 5 ) __________ ( activities ). That’s our favourite place .

Lời giải chi tiết:

1. Vung Tau city 2. peaceful 3. many interesting places 4. the beaches 5. swim, sunbathe and play underwater games

I live in Vung Tau city. Life is very peaceful here. There are many interesting places in my neighbourhood like beaches, parks, supermarkets, restaurants and games centres.

At weekends, my friends and I often go to the beaches where we can swimsunbathe and play underwater games. That’s our favourite place. 

Tạm dịch:

Tôi sống ở thành phố Vũng Tàu. Cuộc sống ở đây rất yên bình. Có rất nhiều khu vực mê hoặc trong thành phố của tôi như bờ biển, khu vui chơi giải trí công viên, nhà hàng siêu thị, nhà hàng quán ăn và TT game show .
Cuối tuần, tôi và bè bạn thường đến những bờ biển, nơi chúng tôi hoàn toàn có thể lượn lờ bơi lội, tắm nắng và chơi những game show dưới nước. Đó là khu vực thương mến của chúng tôi.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Loigiaihay.com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây