Tác phẩm văn học dân gian có đặc trưng?

0

Trong chương trình ngữ văn chúng ta được học rất nhiều tác phẩm dân gian khác nhau. Vậy Tác phẩm văn học dân gian có đặc trưng?

Câu hỏi:

Tác phẩm văn học dân gian có đặc trưng ?
A. Tính truyền miệng, tính nguyên hợp .

B. Tính nguyên hợp, tính dị bản.         

C. Tính nguyên hợp, tính truyền miệng và tính tập thể .
D. Tính tập thể, tính nguyên hợp .

Đáp án đúng C.

Tác phẩm văn học dân gian có đặc trưng tính nguyên hợp, tính truyền miệng và tính tập thể .

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Văn học dân gian là một di sản nghệ thuật được truyền qua nhiều thế hệ của dân tộc. Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng được tập thể sáng tạo, nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho những sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng.

Văn học dân gian mang tính nguyên hợp của văn học dân gian, tính truyền miệng, tính tập thể của văn học dân gian. Cụ thể :
+ Tính nguyên hợp của văn học dân gian biểu lộ ở sự hòa lẫn những hình thức khác nhau của ý thức xã hội trong những thể loại của nó .
Văn học dân gian là bộ bách khoa toàn thư của nhân dân. Tính nguyên hợp về nội dung của văn học dân gian phản ánh tình trạng nguyên hợp về ý thức xã hôi thời nguyên thuỷ, khi mà những lãình vực sản xuất niềm tin chưa được chuyên môn hoá. Văn học dân gian không chỉ là nghệ thuật và thẩm mỹ ngôn từ thuần túy mà là sự tích hợp của nhiều phương tiện đi lại thẩm mỹ và nghệ thuật khác nhau. Sự tích hợp này là tự nhiên, vốn có ngay từ khi tác phẩm mới hình thành .

+ Tính truyền miệng của văn học dân gian: Truyền miệng là phương thức sáng tác và lưu truyền của văn học dân gian. Văn học truyền miệng ra đời từ thời dân tộc chưa có chữ viết.

Tuy nhiên, khi dân tộc bản địa đã có chữ viết và văn học viết, thì văn học truyền miệng vẫn liên tục tăng trưởng, một mặt do đại đa số nhân dân không có điều kiện kèm theo học tập để tận hưởng thành tựu của văn học viết ; mặt khác, do văn học viết không biểu lộ được không thiếu tư tưởng, tình cảm, nguyện vong, thị hiếu và tập quán hoạt động và sinh hoạt nghệ thuật và thẩm mỹ của nhân dân .
+ Tính tập thể của văn học dân gian : Những tác phẩm văn học dân gian là sáng tác của nhân dân, nhưng không phải toàn bộ nhân dân đều là tác giả của văn học dân gian. Tập thể là một biểu lộ khác của phương pháp sáng tác và lưu truyền của văn học dân gian .
Có những tác phẩm văn học dân gian ngay từ nguồn gốc đã là khu công trình sáng tác tập thể của hội đồng. Đồng thời, cũng có những tác phẩm mà xét về nguồn gốc là sáng tác cá thể. Dù lúc đầu hoàn toàn có thể do một cá thể sáng tác nhưng trong khi lưu truyền qua những người khác nhau, những địa phương, thời hạn khác nhau, tác phẩm văn học dân gian luôn luôn có năng lực đảm nhiệm những yếu tố sáng tác mới và trở thành chiếm hữu tập thể .

Source: https://hocchuan.com
Category: Bài Tập

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây